Notariusz – osoba zaufania publicznego

Notariusz – osoba zaufania publicznego

W Polsce funkcjonuje wiele osób wykonujących zawody niezwykle odpowiedzialne, określane mianem zawodów zaufania publicznego. Do takich zawodów można zaliczyć chociażby straż pożarną, policję, służbę zdrowia czy prawników. Do tej ostatniej grupy należy także notariusz, którego głównym, choć nie jedynym zadaniem, jest sporządzanie aktów notarialnych i czuwanie nad przebiegiem procesu zawierania różnego rodzaju umów.

 

Ludzie odwiedzający taką osobę są zazwyczaj zdani na jej łaskę, ponieważ sami nie posiadają odpowiedniej wiedzy prawniczej. Notariusz dźwiga więc na swoich barkach dużą odpowiedzialność, dokonując wszelkich niezbędnych czynności notarialnych. Jego głównym obowiązkiem jest czuwanie nad prawidłowym zabezpieczeniem praw oraz interesów stron, a także innych osób, dla których określona czynność może powodować jakiekolwiek skutki prawne. Co istotne, każdy notariusz działający w naszym kraju ma obowiązek udzielić wszystkim stronom dokładnych wyjaśnień związanych z dokonywaną czynnością notarialną. Warto również pamiętać o tym, że w sytuacji, gdy taka czynność jest sprzeczna z obowiązującym prawem albo zasadami współżycia w społeczeństwie, notariusz ma prawo odmówić dokonania owej czynności. Jeżeli zdecydujemy się skorzystać z pomocy notariusza, powinniśmy wiedzieć o jeszcze jednej rzeczy.

Mianowicie notariusz Białystok – jako osoba zaufania publicznego – ma obowiązek zachować w poufności (tajemnicy) okoliczności każdej sprawy, o której posiadł wiedzę w toku wykonywania czynności notarialnych. W tym względzie nie różni się niczym od lekarza czy adwokata. Nie musimy się więc martwić, że jakiekolwiek tajemnice związane z naszą sprawą zostaną przekazane osobom postronnym lub wręcz niepożądanym. Należy również dodać, że prawie każdy notariusz ma w swojej ofercie bezpłatne porady prawne, dzięki czemu osoby niemajętne także mogą uzyskać od niego poradę, opinię bądź inną pomoc. Notariusz jest zatem jednym z niezwykle istotnych zawodów funkcjonujących w systemach prawnych państw Europy i świata.

Dodaj komentarz